<%@ Language=VBScript %>

Föregående / Nästa depå med bilder (test)
<% rekna = 0 nr = 0 MyConn.Open connectme SQLText = "SELECT namn FROM foto WHERE id = " & usernr & " ORDER BY namn " rs.Open SQLText, MyConn Do while not rs.EOF ' Response.Write root & rs.fields("namn") & "
" %> <% rekna = rekna + 1 nr = nr + 1 if rekna > 4 then Response.Write "
" rekna = 0 end if rs.MoveNext Loop MyConn.Close %>
Ladda upp bilder till depån
Uppdatera depåuppgifterna
Skicka lösenord

<% if session("member") = usernr then response.write "" response.write "Deleta bilder från depån

" end if %> Tillbaka till medlemssidan

Hjälp
<%for a = 0 to 8%> <%next%>
Depå för medlem <%=usernr%>
Ägare: <%=namn%>
Ort: <%=stad%>
Epost: <%=email%>
Hemsida: <%=hemsida%>
Årsmodell: <%=ar%>
Färg: <%=farg%>
   
<%=extra(a,0)%>: <%=extra(a,1)%>